Startsida
Personal
Tjänster
Företagstjänster
Kontakta oss
Om Boda Rehab

Tjänster

Boda Rehab AB tillhandahåller tre huvudtjänster som omfattar ett stort antal hjälpmedel, funktioner, beprövade tekniker och individanpassat stöd. Dessa är Arbetslivsinriktad rehabilitering, Stressprofil & Karriärväxling

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Det finns mycket att vinna på en framgångsrik rehabilitering. Vår erfarenhet är att både företaget och den sjukskrivne behöver stöd på vägen. Det är viktigt för både samhället, företag och individer att man så snart som möjligt för hjälp då behov av arbetslivsinriktad rehabilitering finns. Boda Rehab AB underlättar för både dig och medarbetaren. Finns redan en anställning är det viktigt för alla parter att få veta om detta är lämpligt och möjligt att fortsätta med. Är det inte aktuellt behövs mycket stöttning för att hantera den krissituation som ofta uppstår och att hitta annat lämpligt arbete. Är en person arbetslös krävs också mycket insatser för att hitta ett lämpligt arbete.

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som står utanför arbetsmarknaden. Målet för oss är alltid att hjälpa personen tillbaka till ett aktivt yrkesliv och vi vet att vägen dit ser väldigt olika ut. Inom Boda Rehab AB har vi stor kunskap om vikten av samordnade insatser mellan de olika parterna inblandade i en rehabilitering; den sjukskrivne, arbetsgivaren, företagshälsovård, Försäkringskassan och kanske Arbetsförmedlingen. Varje deltagare har en personlig coach som följer med från starten och vidare genom de olika insatserna. Coacherna samordnar insatsen och håller kontakten med berörda parter. I anpassningsärenden hjälper vi till att hitta lösningar inom det egna företaget eller hos någon annan arbetsgivare. Vi utför bl.a. bedömningssamtal, funktionsbedömningar för att kartlägga arbetskapaciteten, vägledning, stödsamtal, karriärplanering. Vi arbetar alltid individuellt för att tillmötesgå varje deltagares specifika behov.

 

Stressprofil

Stress i arbetslivet framkallar ohälsa men också försämrad effektivitet och kvalitet, faktorer som i slutändan påverkar lönsamheten. Det är vår moderna tillvaro, med dess ständiga förändringar som medför en stark ökning av såväl fysisk som psykisk spänning hos allt fler människor.

Med hjälp av en stressprofil underlättas förändringsarbete på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Boda Rehab AB har stresskonsulter som är certifierade inom:

  • StressProfil ® - för att minska arbets- och livsstress
  • ArbetsmiljöProfil ® - hjälpmedel vid systematiskt arbetsmiljöarbete
  • VerksamhetsProfil ™ - för ökad effektivitet och lönsamhet

 

Karriärväxling

Att hantera karriärväxlingssituationer ställer stora krav på alla inblandade. Inom Boda Rehab AB har vi mångårig erfarenhet av att ge stöd i karriärväxlingssituationer. Behov av hjälp kan t.ex. finnas för stödsamtal, karriärplanering och att hitta en ny arbetsgivare. Vi erbjuder även hjälp vid karriärväxling för medarbetare som är helt eller delvis sjukskrivna och som inte kommer att kunna arbeta kvar i företaget. Stödet för att komma vidare till annat arbete eller studier och innehållet anpassas individuellt utifrån situation och behov. Vi tar tillvara den individuella kompetensen och tar individen från sjukskrivning till arbete hos en ny arbetsgivare. Vi tar helt enkelt tillvara den arbetsförmåga som den enskilda individen har.

© Copyright 2006 - 2024 Boda Rehab AB • Kontakta ossOm Boda RehabCookies